gaillimh.ie Details

Select the tabs below for more information

Share This
Share On Facebook Share On Twitter Share On Google Share On LinkedIn Pinterest Emailgaillimh.ie Domain Thumbnail

gaillimh.ie

gaillimh.ie

www.gaillimh.ie

Social Media Link Popularity

Ads By Google

Server Information

SEO Title & Meta Tags

Title: Comhairle Chontae na Gaillimhe

Summary

Teagmháil Gaeilge English Seirbhísí Eolaire Seirbhísí Pobal & Cultúr Comhpháirtíocht Spóirt - An Leabharlann - Oifig Ealaíne - Áiseanna agus Taitneamhacht - Na Comhairleoirí - Oidhreacht - Soilsiú Poiblí - Seirbhísí Éigeandála Timpeallacht & Uisce Gearáin timpeallachta - Seirbhísí Uisce - An Tseirbhís Garda Tarrthála Bóithre & Iompar Mótarcháin - Tógáil Bóthair - Sábháilteacht Bóthair - Bainistíocht

Domain and IP Whois Lookup Tool

Lookup Domain and IP Ownership Records:

Whois Information

DNS Information

Lookup DNS Records:

NS (Name Server) records are:

 • ns2.ie.topsec.com
 • ns1.ie.topsec.com
 • ns4.eu.topsec.com
 • ns3.ca.topsec.com

MX (Mail Exchanger) records are:

  A records are:

  • host: gaillimh.ie
  • class: IN
  • ttl: 10799
  • type: A
  • ip: 168.61.97.208
  DNS Information

  HTML Source

  HTML Head Source:

  			<html lang="en">
  <head> 
  
  	<meta charset="utf-8">
  	<title>Comhairle Chontae na Gaillimhe</title>
  	<meta name="description" content="">
  	<meta name="author" content="">
  	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1">
    <!-- font awesome--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/font-awesome.min.css" />
    <!-- reset--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/reset.css" />
    <!-- ut-fontface--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/ut-fontface.css" />
    <!-- flexslider--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/flexslider.css" />
    <!-- magnific-popup--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/magnific-popup.css" />
    <!-- ut-responsive-grid--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/ut-responsive-grid.css" />
    <!-- color--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/color.css" />
    <!-- style--><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/style.css" />
    <!-- feedback.css --><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/feedback.css" />
    
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,700,300' rel='stylesheet' type='text/css'>
    
    <!--[if lt IE 9]>
  	<script src="/en/media/html5.js"></script>
    <![endif]-->
  
  	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=10" />
  
    <!-- feedback.js <script src="/en/media/feedback.js" type="text/javascript"></script> -->
    
    <!--[if IE]>
  		<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, print" href="/en/media/ie.css" />
    <![endif]-->
  
  	<!-- Favicons-->
  	<link rel="shortcut icon" href="/en/media/favicon.ico">
  	<link rel="apple-touch-icon" href="/en/media/apple-touch-icon.png">
  	<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/en/media/apple-touch-icon-72x72.png">
  	<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/en/media/apple-touch-icon-114x114.png">
      
   	<!-- Load jQuery--><script src="/en/media/jquery.min.js"></script>
  	<!-- Smooth Scroll --><script src="/en/media/SmoothScroll.js"></script>
      <!-- modernizr --><script src="/en/media/modernizr.js"></script>
      <!-- device.min --><script src="/en/media/device.min.js"></script>
  	<!-- jquery.cookie.js --><script src="/en/media/jquery.cookie.js"></script>
      <!-- cookie.js --><script src="/en/media/cookies_v1.js"></script>
      <script>
  	$(document).ready(function() {
      
  
      jQuery('#searchbut').click( function() {   
      if ($("#searchfor").val().length > 0) {
      window.location = 'http://www.galway.ie/en/Search/?s=' + $("#searchfor").val();
      }
      });   
    	jQuery('#searchfor').focus(
    	function(){
      $(this).val('');
    	});
      jQuery('#serv_menu').click( function() {   
       if ($('#grid_menu').is(":visible")) {
      		$('#grid_menu').hide();
          }else{
          $('#grid_menu').show();
          }
      }); 
      jQuery('#menuclose').click( function() {   
       if ($('#grid_menu').is(":visible")) {
  		$('#grid_menu').hide();
   	 	$(document).scrollTop( $("#top").offset().top ); 
          }
      }); 
   	 $(document).keypress(function(e) {
    	if(e.which == 13) {
      if ($("#searchfor").val().length > 0) {
      window.location = 'http://www.galway.ie/en/Search/?s=' + $("#searchfor").val();
      }
    	}
  	});
        
      });
      </script>
  <!-- Begin style adjustment for related_links -->
  	<script type="text/javascript">
  		function showRelatedLinks() {
  			if(window.innerWidth < 850)
  			{
  				document.getElementById('related_links').style.display='none';
  			}
  			else
  			{
  				document.getElementById('related_links').style.display='inline';
  			}
  		}
          
  		if(window.attachEvent) {
  			window.attachEvent('onresize', function() {
  				//alert('attachEvent - resize');
  			});
  		}
  		else if(window.addEventListener) {
  			window.addEventListener('resize', function() {
  				var w = window.innerWidth;
  				showRelatedLinks();
  			}, true);
  		}
  		else {
  			//The browser does not support Javascript event binding
  		}
  		
  	</script>
  <!-- End style adjustment for related_links -->
  
  
  			

  HTML Body Source:

  			<body id="mainsite">
  
    <a id="top"></a>
    
  	<!-- Page Layout
  	================================================== -->
    
  
     <!-- header section -->
  	<header id="header-section" class="ha-header ha-header-hide">
    	<div class="grid-container">
  				<div class="ha-header-perspective">
  					<div class="ha-header-front">
            <div class="grid-40 mobile-grid-50 tablet-grid-40">
  <a class="logo" href="/ga/"><img src="/en/media/logo.png" alt="Comhairle Chontae na Gaillimhe"></a></div>
  <nav id="ut-navigation" class="grid-60 mobile-grid-50 tablet-grid-60 ">
  <a href="/ga/teagmhail/">Teagmháil</a>
  <span lang="ga"><a href="/ga/">Gaeilge</a></span><span lang="en"><a href="/en/">English</a></span>
  						</nav>
  					</div>
  				</div><!-- close .ha-header-perspective --> 
      </div><!-- close grid container --> 
    </header><!-- close header -->
    
    
    
    <div class="clear"></div>
  
  
  
  
  <div class="search grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
    <div class="grid-container"> 
      <a class="serv" href="#serv_menu" id="serv_menu"><img src="/en/media/icon_serv.png" alt="Menu"/>Seirbhísí</a>
      <form action="http://www.galway.ie/en/SearchResults" method="get" style="margin: 0; padding: 0;">
       <table style="margin: -37px 0 0 0;">
        <tr>
         <td></td>
         <td style="width:100%"><input type="text" name="q" id="searchfor" value="Cuardaigh an Suíomh"/></td>
         <td><input type="image" src="/en/media/search.gif" alt="Cuardaigh"/></td>
        </tr>
       </table>
      </form>    
    </div>
  </div>
    
  <div class="clear"></div> 
  
  <!--Start drop down menu-->
  <div class="grid-container">
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 menu" id="grid_menu" style="display:none;"><h2>Eolaire Seirbh&iacute;s&iacute;</h2>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Pobal &amp; Cult&uacute;r</h3>
  <p><a title="Baile%20%BB%20GalwayCoCo.ie%20%28Irish%29%20%BB%20Baile%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20%BB%20Tuilleadh....%20%BB%20Comhph%E1irt%EDocht%20%C1iti%FAil%20Sp%F3irt%3A%20Comhph%E1irt%EDocht%20%C1iti%FAil%20Sp%F3irt" href="/ga/seirbhisi/antaonadforbarthaeacnamaiochtatuaithepobail/comhphairtiochtaitiuilspoirt/#d.ga.24430">Comhph&aacute;irt&iacute;ocht Sp&oacute;irt</a>&nbsp;- <a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; An Leabharlann: An Leabharlann" href="/ga/seirbhisi/leabharlann/#d.ga.24235">An Leabharlann</a>&nbsp;- <a title="Baile%20%BB%20GalwayCoCo.ie%20%28Irish%29%20%BB%20Baile%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20%BB%20Oifig%20Eala%EDne" href="/ga/seirbhisi/oifigealaine/">Oifig Eala&iacute;ne</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; &amp;Aacute;iseanna agus Taitneamhacht: &amp;Aacute;iseanna agus Taitneamhacht" href="/ga/seirbhisi/aiseanna/#d.ga.22905">&Aacute;iseanna agus Taitneamhacht</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Do Chomhairle &amp;raquo; Na Comhairleoir&amp;iacute;: Na Comhairleoir&amp;iacute;" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/comhairleoir/#d.ga.22973">Na Comhairleoir&iacute;</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tuilleadh.... &amp;raquo; Oidhreacht: Oidhreacht" href="/ga/seirbhisi/tuilleadh/oidhreacht/#d.ga.24427">Oidhreacht</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; B&amp;oacute;ithre &amp;amp; Iompar &amp;raquo; Soilsi&amp;uacute; Poibl&amp;iacute;: Soilsi&amp;uacute; Poibl&amp;iacute;" href="/ga/seirbhisi/boithre/soilsiu/#d.ga.22972">Soilsi&uacute; Poibl&iacute;</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;Eacute;igeand&amp;aacute;la: Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;Eacute;igeand&amp;aacute;la" href="/ga/seirbhisi/eigeandail/#d.ga.23913">Seirbh&iacute;s&iacute; &Eacute;igeand&aacute;la</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Timpeallacht &amp; Uisce</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Timpeallacht &amp;amp; Uisce &amp;raquo; Gear&amp;aacute;in timpeallachta: Gear&amp;aacute;in timpeallachta" href="/ga/seirbhisi/timpeallacht/gearain/#d.ga.23369">Gear&aacute;in timpeallachta</a>&nbsp;- <a title="Baile%20%BB%20GalwayCoCo.ie%20%28Irish%29%20%BB%20Baile%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20Uisce" href="/ga/seirbhisi/uisce/">Seirbh&iacute;s&iacute; Uisce</a>&nbsp;- <a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; &amp;Aacute;iseanna agus Taitneamhacht &amp;raquo; An Tseirbh&amp;iacute;s Garda Tarrth&amp;aacute;la : An Tseirbh&amp;iacute;s Garda Tarrth&amp;aacute;la " href="/ga/seirbhisi/aiseanna/tarrthail/#d.ga.22887">An Tseirbh&iacute;s Garda Tarrth&aacute;la</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>B&oacute;ithre &amp; Iompar</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; B&amp;oacute;ithre &amp;amp; Iompar &amp;raquo; M&amp;oacute;tarch&amp;aacute;in: M&amp;oacute;tarch&amp;aacute;in" href="/ga/seirbhisi/boithre/motarchain/#d.ga.23880">M&oacute;tarch&aacute;in</a>&nbsp;- <a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; B&amp;oacute;ithre &amp;amp; Iompar &amp;raquo; T&amp;oacute;g&amp;aacute;il B&amp;oacute;thair: T&amp;oacute;g&amp;aacute;il B&amp;oacute;thair" href="/ga/seirbhisi/boithre/togailbothair/#d.ga.23468">T&oacute;g&aacute;il B&oacute;thair</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; B&amp;oacute;ithre &amp;amp; Iompar &amp;raquo; S&amp;aacute;bh&amp;aacute;ilteacht B&amp;oacute;thair: S&amp;aacute;bh&amp;aacute;ilteacht B&amp;oacute;thair" href="/ga/seirbhisi/boithre/sabhailteachtbothair/#d.ga.23469">S&aacute;bh&aacute;ilteacht B&oacute;thair</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; B&amp;oacute;ithre &amp;amp; Iompar &amp;raquo; Bainist&amp;iacute;ocht Tr&amp;aacute;chta: Bainist&amp;iacute;ocht Tr&amp;aacute;chta" href="/ga/seirbhisi/boithre/bainistiochttrachta/#d.ga.23419">Bainist&iacute;ocht Tr&aacute;chta</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Plean&aacute;il</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Plean&amp;aacute;il &amp;raquo; C&amp;oacute;ras Fiosraithe Plean&amp;aacute;la: C&amp;oacute;ras Fiosraithe Plean&amp;aacute;la" href="/ga/seirbhisi/pleanail/fiosru/#d.ga.24340">C&oacute;ras Fiosraithe Plean&aacute;la</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Plean&amp;aacute;il &amp;raquo; Rial&amp;uacute; T&amp;oacute;g&amp;aacute;la: Rial&amp;uacute; T&amp;oacute;g&amp;aacute;la" href="/ga/seirbhisi/pleanail/bainistíocht forbartha/#d.ga.23367">Rial&uacute; T&oacute;g&aacute;la</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Plean&amp;aacute;il &amp;raquo; Forfheidhmi&amp;uacute; Plean&amp;aacute;la: Forfheidhmi&amp;uacute; Plean&amp;aacute;la" href="/ga/seirbhisi/pleanail/forfheidhmiu/#d.ga.23384">Forfheidhmi&uacute; Plean&aacute;la</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Plean&amp;aacute;il &amp;raquo; Pleananna agus Polasa&amp;iacute; Forbartha: Pleananna agus Polasa&amp;iacute; Forbartha" href="/ga/seirbhisi/pleanail/polasaiforbatha/#d.ga.23375">Pleananna agus Polasa&iacute; Forbartha</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="SiteManager?ctfn=hierarchy&amp;fnno=10&amp;sid=5132&amp;lang=ga&amp;cid=-1&amp;sslinkid=55" title="Baile &raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &raquo; Baile &raquo; Seirbh&iacute;s&iacute; &raquo; Plean&aacute;il &raquo; Caomhn&uacute; Ailtireachta: Caomhn&uacute; Ailtireachta | Links to: Baile &raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &raquo; Baile &raquo; Seirbh&iacute;s&iacute; &raquo; Plean&aacute;il &raquo; Caomhn&uacute; Ailtireachta">Caomhn&uacute; Ailtireachta</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Tith&iacute;ocht</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tith&amp;iacute;ocht &amp;raquo; Deontais Tith&amp;iacute;ochta: Deontais Tith&amp;iacute;ochta" href="/ga/seirbhisi/tithiocht/deontais/#d.ga.23671">Deontais Tith&iacute;ochta</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tith&amp;iacute;ocht &amp;raquo; dTithe Iasachta&amp;iacute;: dTithe Iasachta&amp;iacute;" href="/ga/seirbhisi/tithiocht/lasachtai/#d.ga.23630">dTithe Iasachta&iacute;</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tith&amp;iacute;ocht &amp;raquo; L&amp;eacute;as&amp;uacute; go Fadt&amp;eacute;armach: L&amp;eacute;as&amp;uacute; go Fadt&amp;eacute;armach" href="/ga/seirbhisi/tithiocht/leasu/#d.ga.23654">L&eacute;as&uacute; go Fadt&eacute;armach</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile%20%BB%20GalwayCoCo.ie%20%28Irish%29%20%BB%20Baile%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20%BB%20Tith%EDocht%20%BB%20Sc%E9im%20C%F3ir%EDochta%20ar%20C%EDos%3A%20Sc%E9im%20C%F3ir%EDochta%20ar%20C%EDos" href="/ga/seirbhisi/tithiocht/sceimcoiriochtaarcios/#d.ga.23663">RAS</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tith&amp;iacute;ocht &amp;raquo; Tith&amp;iacute;ocht dheonach: Tith&amp;iacute;ocht dheonach" href="/ga/seirbhisi/tithiocht/deonach/#d.ga.23667">Tith&iacute;ocht dheonach</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Taca&iacute;ochta&iacute; Gn&oacute; &amp;&nbsp;Airgeadais</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Pobal &amp;amp; Fiontar &amp;raquo; Taca&amp;iacute;ochta&amp;iacute; Gn&amp;oacute;: Taca&amp;iacute;ochta&amp;iacute; Gn&amp;oacute;" href="/ga/seirbhisi/antaonadforbarthaeacnamaiochtatuaithepobail/forbairteacnamaiochta/tacaiochtghno/#d.ga.24222">Taca&iacute;ochta&iacute; Gn&oacute;</a>&nbsp;- <a href="/ga/seirbhisi/tuilleadh/foluntais/">Fol&uacute;ntais</a> -&nbsp;<a title="Baile%20%BB%20GalwayCoCo.ie%20%28Irish%29%20%BB%20Baile%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20%BB%20Timpeallacht%20%20%BB%20Bainisti%FA%20dramha%EDola%20%BB%20Trealamh%20Leitreach%20agus%20Leictreonach%20Caite%3A%20Trealamh%20Leitreach%20agus%20Leictreonach%20Caite" href="/ga/seirbhisi/timpeallacht/dramhail/leictreach/#d.ga.24321">WEEE</a>&nbsp;- <a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/airgeadais/inioc/">Ag Ord&uacute; agus ag Sonrascadh</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/airgeadais/inioc/ordaitheceannaithe/">Ordaithe Ceannaithe</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Ar Cuairt</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tuilleadh.... &amp;raquo; Cuairt : Failte go Gaillimhe" href="/ga/seirbhisi/tuilleadh/cuairt/#d.ga.24485">Failte go Gaillimhe</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; B&amp;oacute;ithre &amp;amp; Iompar &amp;raquo; Tionscadal Glasbhealach Chonamara: Tionscadal Glasbhealach Chonamara" href="/ga/seirbhisi/boithre/glasbhealach/#d.ga.23532">Tionscadal Glasbhealach Chonamara</a></p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Do Chomhairle</h3>
  <p><a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/comhairleoir/name,23521,ga.html">An Comh. Michael Connolly</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Do Chomhairle &amp;raquo; Na Comhairleoir&amp;iacute;: Na Comhairleoir&amp;iacute;" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/comhairleoir/#d.ga.22973">Na Comhairleoir&iacute;</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile%20%BB%20GalwayCoCo.ie%20%28Irish%29%20%BB%20Baile%20%BB%20Seirbh%EDs%ED%20%BB%20Do%20Chomhairle%20%BB%20Seirbh%EDs%20Custaim%E9ara%3A%20Seirbh%EDs%20Custaim%E9ara" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/custaimeir/#d.ga.23168">Eolas ar do Chomhairle</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Do Chomhairle &amp;raquo; Eolas ar do Chomhairle: Eolas ar do Chomhairle" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/eolas/#d.ga.23006">Faoi Chomhairle Chontae na Gaillimhe</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Do Chomhairle &amp;raquo; Airgeadais &amp;raquo; Buis&amp;eacute;id Bhliant&amp;uacute;la: Buis&amp;eacute;id Bhliant&amp;uacute;la" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/airgeadais/buisead/#d.ga.22996">Buis&eacute;id Bhliant&uacute;la</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Do Chomhairle &amp;raquo; Cl&amp;aacute;ir agus Miontuairisc&amp;iacute;: Cl&amp;aacute;ir agus Miontuairisc&amp;iacute;" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/clair/#d.ga.23008">Cl&aacute;ir agus Miontuairisc&iacute;</a>&nbsp;-&nbsp;V&oacute;ta&iacute;ocht&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Teagmh&amp;aacute;il: Teagmh&amp;aacute;il" href="/ga/teagmhail/#d.ga.24305">Teagmh&aacute;il</a>&nbsp;</p>
  </div>
  <div class="grid-33 tablet-grid-33 mobile-grid-100 links">
  <h3>Tuilleadh&hellip;</h3>
  <p><a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tuilleadh.... &amp;raquo; Tr&amp;eacute;idliachta: Tr&amp;eacute;idliachta" href="/ga/seirbhisi/tuilleadh/treidliacht/#d.ga.24426">Tr&eacute;idliachta</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Do Chomhairle &amp;raquo; Airgeadais: Airgeadais" href="/ga/seirbhisi/chomhairle/airgeadais/#d.ga.24476">Airgeadais</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; Seirbh&amp;iacute;s&amp;iacute; &amp;raquo; Tuilleadh.... &amp;raquo; Oidhreacht: Oidhreacht" href="/ga/seirbhisi/tuilleadh/oidhreacht/#d.ga.24427">Oidhreacht</a>&nbsp;-&nbsp;<a title="Baile &amp;raquo; GalwayCoCo.ie (Irish) &amp;raquo; Baile &amp;raquo; &amp;Iacute;oca&amp;iacute;ochta&amp;iacute; Ar L&amp;iacute;ne: &amp;Iacute;oca&amp;iacute;ochta&amp;iacute; Ar L&amp;iacute;ne" href="/ga/iocaiochtai/#d.ga.23798">&Iacute;oca&iacute;ochta&iacute; Ar L&iacute;ne</a></p>
  </div></div>
  </div>
  <!-- End drop down menu-->
  <!--Start feedback form --><!-- start code only template -->
    <!-- Begin feedback -->
    <input id="rating" type="hidden" />
    <input id="topic" type="hidden" />
    <!-- Question 1 Topic -->
    <div id="q1en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Is your feedback about?</span><br /><br />
      <input id="Radio10" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but10', 'Continue >>');" value="page" />&nbsp;<label for="Radio10">Information on this page</label><br />
      <input id="Radio11" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but10', 'Continue >>');" value="site" />&nbsp;<label for="Radio11">Our website as a whole</label><br />
      <input id="Radio12" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but10', 'Continue >>');" value="service" />&nbsp;<label for="Radio12">Your experience of a GCC service</label><br />
      <input type="button" id="but10" value="Skip >>" onclick="SetTopic(GetCheckedRadioValue('q1'));" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q1ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Cad é ábhar d’aiseolais?</span><br /><br />
      <input id="Radio13" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but11','Lean ar aghaidh >>');" value="page" />&nbsp;<label for="Radio13">Faisnéis ar an leathanach seo</label><br />
      <input id="Radio14" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but11','Lean ar aghaidh >>');" value="site" />&nbsp;<label for="Radio14">An láithreán gréasáin ina iomláine</label><br />
      <input id="Radio15" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but11','Lean ar aghaidh >>');" value="service" />&nbsp;<label for="Radio15">An taithí a bhí agat ar sheirbhís de chuid Chomhairle Chontae na Gaillimhe</label><br />
      <input type="button" id="but11" value="Ná bac leis seo >>" onclick="SetTopic(GetCheckedRadioValue('q1'));" />
    </div>
  
    <!-- Question 4 Good Page -->
    <div id="q4en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was good about this page?</span><br /><br />
      <input id="Radio40" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but40', 'Continue >>');" value="The information was useful" />&nbsp;<label for="Radio40">The information was useful</label><br />
      <input id="Radio41" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but40', 'Continue >>');" value="It fully answered my question" />&nbsp;<label for="Radio41">It fully answered my question</label><br />
      <input type="button" id="but42" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but40" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q4ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an leathanach seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio44" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but41', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was useful ga" />&nbsp;<label for="Radio44">Bhí an t-eolas úsáideach</label><br />
      <input id="Radio45" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but41', 'Lean ar aghaidh >>');" value="It fully answered my question ga" />&nbsp;<label for="Radio45">Freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input type="button" id="but43" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but41" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
                    
    <!-- Question 2 Average Page -->
    <div id="q2en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate this page average?</span><br /><br />
      <input id="Radio20" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but20', 'Continue >>');" value="The page was hard to find" />&nbsp;<label for="Radio20">The page was hard to find</label><br />
      <input id="Radio21" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but20', 'Continue >>');" value="The information was unclear or incomplete" />&nbsp;<label for="Radio21">The information was unclear or incomplete</label><br />
      <input id="Radio22" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but20', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio22">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input type="button" id="but22" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but20" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q2ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us... ga</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate this page average? ga</span><br /><br />
      <input id="Radio23" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but21', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The page was hard to find ga" />&nbsp;<label for="Radio23">Bhí sé deacair teacht ar an leathanach</label><br />
      <input id="Radio24" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but21', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was unclear or incomplete ga" />&nbsp;<label for="Radio24">Bhí an t-eolas doiléir nó chuir sé mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio25" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but21', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio25">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input type="button" id="but23" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but21" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
          
    <!-- Question 5 Poor Page -->
    <div id="q5en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was wrong with this page?</span><br /><br />
      <input id="Radio50" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="It was difficult to find" />&nbsp;<label for="Radio50">It was difficult to find</label><br />
      <input id="Radio51" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="The information was confusing" />&nbsp;<label for="Radio51">The information was confusing</label><br />
      <input id="Radio52" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio52">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input id="Radio53" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="A link or download did not work properly" />&nbsp;<label for="Radio53">A link or download did not work properly</label><br />
      <input id="Radio54" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="My question wasn't fully answered" />&nbsp;<label for="Radio54">My question wasn't fully answered</label><br />
      <input id="Radio55" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="The English and Irish versions of this page are different" />&nbsp;<label for="Radio54">The English and Irish versions of this page are different</label><br />
      <input type="button" id="but52" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but50" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q5ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad a bhí mícheart leis an leathanach seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio56" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="It was difficult to find ga" />&nbsp;<label for="Radio56">Bhí sé deacair teacht ar an bhfaisnéis</label><br />
      <input id="Radio57" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was confusing ga" />&nbsp;<label for="Radio57">Chuir an t-eolas mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio58" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio58">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input id="Radio59" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="A link or download did not work correctly ga" />&nbsp;<label for="Radio59">Níor oibrigh nasc nó íoslódáil i gceart</label><br />
      <input id="Radio511" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="My question wasn't fully answered ga" />&nbsp;<label for="Radio511">Níor freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input id="Radio512" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The English and Irish versions of this page are different ga" />&nbsp;<label for="Radio511">Ní hionann an leagan Béarla agus an leagan Gaeilge den leathanach seo</label><br />
      <input type="button" id="but53" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but51" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
          
    <!-- Question 6 Good Site -->
    <div id="q6en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was good about the website?</span><br /><br />
      <input id="Radio60" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but60', 'Continue >>');" value="The information was useful" />&nbsp;<label for="Radio60">The information was useful</label><br />
      <input id="Radio61" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but60', 'Continue >>');" value="It fully answered my question" />&nbsp;<label for="Radio61">It fully answered my question</label><br />
      <input id="Radio62" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but60', 'Continue >>');" value="Excellent website" />&nbsp;<label for="Radio62">Excellent website</label><br />
      <input type="button" id="but62" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but60" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q6ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an láithreán gréasáin seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio64" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but61', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was useful ga" />&nbsp;<label for="Radio64">Bhí an t-eolas úsáideach</label><br />
      <input id="Radio65" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but61', 'Lean ar aghaidh >>');" value="It fully answered my question ga" />&nbsp;<label for="Radio65">Freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input id="Radio66" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but61', 'Lean ar aghaidh >>');" value="Excellent website ga" />&nbsp;<label for="Radio66">Láithreán gréasáin sármhaith</label><br />
      <input type="button" id="but63" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but61" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
  
    <!-- Question 7 Average Site -->
    <div id="q7en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate this website as average?</span><br /><br />
      <input id="Radio70" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="The information was unclear or confusing" />&nbsp;<label for="Radio70">The information was unclear or confusing</label><br />
      <input id="Radio71" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio71">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input id="Radio72" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="A link or download did not work properly" />&nbsp;<label for="Radio72">A link or download did not work properly</label><br />
      <input id="Radio73" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="My question wasn't fully answered" />&nbsp;<label for="Radio73">My question wasn't fully answered</label><br />
      <input type="button" id="but72" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but70" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q7ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don láithreán gréasáin seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio76" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was unclear or confusing ga" />&nbsp;<label for="Radio76">Bhí an t-eolas doiléir nó chuir sé mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio77" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio77">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input id="Radio78" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="A link or download did not work properly ga" />&nbsp;<label for="Radio78">Níor oibrigh nasc nó íoslódáil i gceart</label><br />
      <input id="Radio79" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="My question wasn't fully answered ga" />&nbsp;<label for="Radio79">Níor freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input type="button" id="but73" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but71" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue('ga');" />
    </div>
  
    <!-- Question 8 Poor Site -->
    <div id="q8en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was wrong with this website?</span><br /><br />
      <input id="Radio80" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="The information was unclear or confusing" />&nbsp;<label for="Radio80">The information was unclear or confusing</label><br />
      <input id="Radio81" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio81">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input id="Radio82" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="A link or download did not work properly" />&nbsp;<label for="Radio82">A link or download did not work properly</label><br />
      <input id="Radio83" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="My question wasn't fully answered" />&nbsp;<label for="Radio83">My question wasn't fully answered</label><br />
      <input type="button" id="but82" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but80" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q8ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad a bhí mícheart leis an láithreán gréasáin seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio86" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was unclear or confusing ga" />&nbsp;<label for="Radio86">Bhí an t-eolas doiléir nó chuir sé mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio87" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio87">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input id="Radio88" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="A link or download did not work properly ga" />&nbsp;<label for="Radio88">Níor oibrigh nasc nó íoslódáil i gceart</label><br />
      <input id="Radio89" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="My question wasn't fully answered ga" />&nbsp;<label for="Radio89">Níor freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input type="button" id="but83" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but81" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
  
    <!-- Question 9 Good Service -->
    <div id="q9en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was good about the service or experience you had?</span><br /><br />
      <input id="Radio90" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but90', 'Continue >>');" value="I'm happy with the overall service GCC provides" />&nbsp;<label for="Radio90">I'm happy with the overall service GCC provides</label><br />
      <input id="Radio91" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but90', 'Continue >>');" value="I'm pleased about a specific service I received from GCC" />&nbsp;<label for="Radio91">I'm pleased about a specific service I received from GCC</label><br />
      <input id="Radio92" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but90', 'Continue');" value="I'm happy about a council decision or policy" />&nbsp;<label for="Radio92">I'm happy about a council decision or policy</label><br />
      <input type="button" id="but92" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but90" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q9ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad iad na rudaí maithe a bhí faoin tseirbhís?</span><br /><br />
      <input id="Radio93" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but91', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm happy with the overall service GCC provides ga" />&nbsp;<label for="Radio93">Tá mé sásta leis an tseirbhís fhoriomlán a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil</label><br />
      <input id="Radio94" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but91', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm pleased about a specific service I received from GCC ga" />&nbsp;<label for="Radio94">Tá mé sásta le seirbhís áirithe a fuair mé ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe</label><br />
      <input id="Radio95" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but91', 'Continue ga');" value="I'm happy about a council decision or policy ga" />&nbsp;<label for="Radio95">Tá mé sásta le cinneadh nó le beartas áirithe de chuid na Comhairle</label><br />
      <input type="button" id="but93" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but91" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
                  
      <!-- Question 10 Average Service -->
    <div id="q10en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate your experience as average?</span><br /><br />
      <input id="Radio100" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but100', 'Continue >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides" />&nbsp;<label for="Radio100">I'm unhappy with the overall service GCC provides</label><br />
      <input id="Radio101" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but100', 'Continue >>');" value="I'm not satisfied about a specific service provided to me by GCC" />&nbsp;<label for="Radio101">I'm not satisfied about a specific service provided to me by GCC </label><br />
      <input id="Radio102" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but100', 'Continue >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy" />&nbsp;<label for="Radio102">I'm unhappy about a council decision or policy</label><br />
      <input type="button" id="but102" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but100" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q10ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don taithí a bhí agat?</span><br /><br />
      <input id="Radio103" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but101', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides ga" />&nbsp;<label for="Radio103">Tá mé míshásta leis an tseirbhís fhoriomlán a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil</label><br />
      <input id="Radio104" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but101', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm not satisfied about a specific service provided to me by GCC ga" />&nbsp;<label for="Radio104">Níl mé sásta le seirbhís áirithe a sholáthraíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe dom</label><br />
      <input id="Radio105" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but101', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy ga" />&nbsp;<label for="Radio105">Tá mé míshásta le cinneadh nó le beartas áirithe de chuid na Comhairle</label><br />
      <input type="button" id="but103" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but101" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
                  
    <!-- Question 11 Poor Service -->
    <div id="q11en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was wrong with the service you received?</span><br /><br />
      <input id="Radio110" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but110', 'Continue >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides" />&nbsp;<label for="Radio110">I'm unhappy with the overall service GCC provides</label><br />
      <input id="Radio111" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but110', 'Continue >>');" value="I'm not satisfied with a specfic service GCC provided" />&nbsp;<label for="Radio111">I'm not satisfied with a specfic service GCC provided</label><br />
      <input id="Radio112" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but110', 'Continue >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy" />&nbsp;<label for="Radio112">I'm unhappy about a council decision or policy</label><br />
      <input type="button" id="but112" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but110" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q11ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad a bhí mícheart leis an tseirbhís a fuair tú?</span><br /><br />
      <input id="Radio113" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but111', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides ga" />&nbsp;<label for="Radio113">Tá mé míshásta leis an tseirbhís fhoriomlán a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil</label><br />
      <input id="Radio114" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but111', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm not satisfied with a specific service GCC provided ga" />&nbsp;<label for="Radio114">Níl mé sásta le seirbhís áirithe a sholáthraíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe dom</label><br />
      <input id="Radio115" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but111', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy ga" />&nbsp;<label for="Radio115">Tá mé míshásta le cinneadh nó le beartas áirithe de chuid na Comhairle</label><br />
      <input type="button" id="but113" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but111" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
  
    <!-- Question 3 Continue -->
    <div id="q3en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Contact Details</span><br />
      <span class="subtitle">If you would like a response to your feedback please leave your contact details:</span><br /><br />
      <table>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="name" class="text">Name&nbsp;</label></td>
          <td><input id="name" type="text" name="name" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="email" class="text">eMail&nbsp;</label></td>
          <td><input id="email" type="text" name="email" /><span id="emailError" class="error"> Incorrect email </span></td>
        </tr>
      </table>
      <label for="comment">If you would like to leave additional comments or suggestions please use the box below:</label><br />
      <textarea id="comment" name="comment"></textarea><br />
      <input type="button" id="but33" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but30" value="Submit" onclick="CallWebService(document.getElementById('topic').value, document.getElementById('rating').value);" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q3ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Mionsonraí Teagmhála</span><br />
      <span class="subtitle">Dá mba mhaith leat freagra a fháil ar d’aiseolas, fág do mhionsonraí teagmhála anseo le do thoil</span><br /><br />
      <table>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="Name" class="text">Anim&nbsp;</label></td>
          <td><input id="Name" type="text" name="Name" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="eMail" class="text">R'phoist&nbsp;</label></td>
          <td><input id="eMail" type="text" name="emailga" /><span id="emailError" class="error"> Incorrect email ga </span></td>
        </tr>
      </table>
      <label for="comment">IDá mba mhaith leat tuairimí breise nó moltaí a thabhairt, úsáid an bosca thíos le do thoil</label><br />
      <textarea id="comment" name="comment"></textarea><br />
      <input type="button" id="but33" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but31" value="Seol ar aghaidh" onclick="CallWebService(document.getElementById('topic').value, document.getElementById('rating').value);" />
    </div>
  
  
  
    <div id="successen" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Thank you</span><br />
      <span class="subtitle">Your case id is... <span id="docid" ></span></span><br /><br />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="successga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Go raibh maith agat</span><br />
      <span class="subtitle">Seo a leanas uimhir aitheantais do cháis... <span id="docid"></span></span><br /><br />
    </div>
    <!-- End feedback -->
  
  <!-- end code only template -->
  <!-- End feedback form -->
  
  	<!-- hero section -->
  <section class="hero ha-waypoint parallax-section parallax-banner-1 parallax-background" data-animate-up="ha-header-hide" data-animate-down="ha-header-hide">
  
  <div class="parallax-overlay parallax-overlay-1"></div> 
  <div class="grid-container">
  
  
  
        <!-- hero holder -->
   
   <div class="grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100 ttop">
   
   <div class="headlineb"><h2><a href=</div>
  
   
  <div class="headlineb"><h2><a href=</div>
   
   
   
  
  <div class="headlineb"><h1>Comhairle Chontae na Gaillimhe</h1></div>
    
   
      
   <div id="boxes">
  <div class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-50"><div class="six">
  <a href="/ga/seirbhisi/"><i class="fa fa-sitemap fa-5x"></i>
  <h3>Eolaire Seirbhísí</h3></a></div>
  </div>
  
  <div class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-50">
  <div class="six">
  <a href="/ga/seirbhisi/pleanail/"><i class="fa fa-map-marker fa-5x"></i>
  <h3>Pleanáil</h3></a></div>
  </div>
  
  <div class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-50">
  <div class="six">
  <a href="http://galwaycoco.maps.arcgis.com/home/"><i class="fa fa-photo fa-5x"></i>
  <h3>Zón na Mapaí</h3></a></div>
  </div>
  
  <div class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-50">
  <div class="six"><a href="/ga/iocaiochtai/"><i class="fa fa-eur fa-5x"></i>
  <h3>Íoc as...</h3></a></div>
  </div>
  
  <div class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-50">
  <div class="six"><a href="/ga/tuairiscigh/"><i class="fa fa-comments-o fa-5x"></i>
  <h3>Tuairiscigh é...</h3></a></div>
  </div>
  <div class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-50">
  <div class="six"><a href="/ga/iarratas/"><i class="fa fa-cloud-upload fa-5x"></i>
  <h3>Déan iarratas air...</h3></a></div>
  </div>
  
  
  </div>
  <!--End boxes-->       
  <div class="grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
  <span class="btn-holder"><a id="to-about-section" class="hero-btn"><img src="/en/media/arrow.png" alt=""/></a></span>   
  </div>     
  </div><!-- close hero-holder --> 
   
  													
    	</div>
  
    </section>
  
    <!-- close hero section -->
  
  <div class="clear"></div>
    
    <div id="main-content" class="wrap">
    
    <!-- about section -->
    <div class="nav-waypoint">
  	<section id="about-section" class="about-section content-section ha-waypoint">
  		<div class="grid-container">
      	
        <!-- section header -->
        <div class="grid-70 prefix-15 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
          <header class="section-header">
            
            <h2 class="section-title"><span>Seirbhísí...</span><P></P></h2>
          </header>
              
        </div>
        <!-- close section header -->
       
  
       
    
       
       
       <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-university fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/">Cosaint Sonraí</a></h3>
  </div>
  </div>
        
       
       <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
        	<figure class="ab-icon"><i class="fa fa-users fa-2x"></i></figure>
   
          <div class="about-box">
            <h3><a href="">Tacaíocht Gnó & comhairle</a></h3>
          </div>
        </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-sitemap fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/">Eolaire Seirbhísí</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-calendar fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box">
   <h3><a href="/ga/feilire/">Céard atá ar siúl i nGaillimh…</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-bullhorn fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/nuacht/">Nuacht agus Imeachtaí is déanaí</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-paper-plane fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/pleanail/">Pleanáil</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-book fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/leabharlann/">Leabharlanna</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-university fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/">Do Chomhairle</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-child fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/antaonadforbarthaeacnamaiochtatuaithepobail/">Pobal & Fiontar</a></h3>
  </div>
  </div>
  
  <div class="grid-100 tablet-grid-100 mobile-grid-100 about-box line">
  <figure class="ab-icon"><i class="fa fa-suitcase fa-2x"></i></figure>
  <div class="about-box"><h3><a href="/ga/seirbhisi/tuilleadh/cuairt/">Ag tabhairt cuairt ar Ghaillimh</a></h3>
  </div>
  </div> 
  </div><!-- close grid-container -->
    </section><!-- close about section -->
        
    <div class="clear"></div>
     
     
    <!-- ******************************** VIDEO ****************************** -->
    <!-- begin youtube 
     <p style="text-align:center">
      <iframe style="max-width: 100%;" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l1PXzKFkyfk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
     </p>
     end youtube -->
    <!-- begin vimeo
     <p style="text-align:center">
      <iframe style="max-width: 100%;" width="560" height="315" src="https://player.vimeo.com/video/170644313" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
     </p>
     end vime0 -->
  	<!-- ******************************* END VIDEO **************************** -->
     
     
     
     <!-- social section -->
     <section id="social-section" class="parallax-section parallax-banner-4 parallax-background social-section">
     <div class="parallax-overlay parallax-overlay-4"></div><!-- parallax overlay -->
  		<div class="grid-container parallax-content">
      	 <div class="grid-parent grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
        
        	<!-- parallax header -->
  <a id="online-section"></a>
        	<div class="grid-70 prefix-15 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
            <header class="parallax-header">
            <h2 class="parallax-title"><span>Seirbhísí Arlíne</span></h2>
            </header>
          </div>
        	<!-- close parallax header -->
        
        <div class="clear"></div>
  
    		 </div><!-- close grid-100 -->
  
      
        <!-- social network -->
        <ul class="social-network">
        	 <li class="grid-15 tablet-grid-33 mobile-grid-50">
          	<a class="social-link" href="/ga/seirbhisi/pleanail/fiosru/" target="_blank">
            <span class="social-icon"><i class="fa fa-map-marker fa-4x"></i></span>
          
            <span class="social-info">Cuardach Pleanála</span>
            </a>
          </li>
         <li class="grid-15 tablet-grid-33 mobile-grid-50">
          	<a class="social-link" href="http://galwaycoco.maps.arcgis.com/home/" target="_blank">
            <span class="social-icon"><i class="fa fa-photo fa-4x"></i></span>
            <span class="social-info">Zón na Mapaí</span>
            </a>
          </li>
         <li class="grid-15 tablet-grid-33 mobile-grid-50">
          	<a class="social-link" href="/ga/teagmhail/nameainshoisialta/">
            <span class="social-icon"><i class="fa fa-thumbs-o-up fa-4x"></i></span>
            <span class="social-info">Na Meáin Shóisialta</span>
            </a>
          </li>
         <li class="grid-15 tablet-grid-33 mobile-grid-50">
          	<a class="social-link" href="http://galwaycoco.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=f523b95aaf404afc93ebc7a37e8c3926" target="_blank">				
            <span class="social-icon"><i class="fa fa-bell fa-4x"></i></span>
            <span class="social-info">Seirbhís Rabhaidh Saor in</span>
            </a>
          </li>
        	 <li class=" grid-15 tablet-grid-33 mobile-grid-50">
          	<a class="social-link" href="http://gccapps.galwaycoco.ie/graveyards" target="_blank">
          	<span class="social-icon"><i class="fa fa-university fa-4x"></i></span>
            <span class="social-info">Cuardach Reilige</span>
            </a>
          </li>
        	 <li class="grid-15 tablet-grid-33 mobile-grid-50">
          	<a class="social-link" href="http://data.galwaycoco.opendata.arcgis.com/" target="_blank">
          	<span class="social-icon"><i class="fa fa-database fa-4x"></i></span>
            <span class="social-info">Sonraí Oscailte</span>
            </a>
          </li>        
        </ul><!-- close social network -->
  
  		</div><!-- close grid container -->
      
  	</section><!-- close social section -->
    </div><!-- close nav-waypoint -->
    
    <!-- cta section -->
    <section id="cta-section" class="cta-section content-section">
    	<div class="grid-container">  
      	<div class="grid-70 prefix-15 mobile-grid-100 tablet-grid-100"> Fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge   
        	<span class="cta-btn cl-effect-18"><a href="#contact-section" class="cl-effect-18">&nbsp;</span>
        </div>      
    	</div> 
    </section><!-- close cta section -->
    </div><!-- close nav-waypoint -->
       
    <div class="clear"></div>  
    
    <!-- service section -->
  <div class="nav-waypoint">
     <section class="parallax-banner-6" id="service-section">
  		<div class="grid-container">
      	<div class="grid-parent grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
        
        <!-- entry header -->
        <div class="grid-70 prefix-15 mobile-grid-100 tablet-grid-100 space">
        <header class="parallax-header">
         <h2 class="parallax-title"><span style="color:#aea175">Nuacht agus Imeachtaí is déanaí</span></h2>
        </header>
  
  <div class="grid-50 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
  <div class="news"><h4><a href="/ga/nuacht/name,33610,ga.html">Cruinniú de Cheantar Bardasach Thuama 	</a></h4></div><div class="news"><h4><a href="/ga/nuacht/name,33602,ga.html">BAILIÚCHÁIN SOGHLUAISTE WEEE (ÁBHAR LEICTREACH AGUS LEICTREONACH) 2019 </a></h4></div><div class="news"><h4><a href="/ga/nuacht/name,33514,ga.html">Ceantar Bardasach Bhéal Átha na Sluaighe </a></h4></div><div class="news"><h4><a href="/ga/nuacht/name,33503,ga.html">IMEACHT: Lá na Gaeilge in Áras an Chontae – Deardaoin 14 Márta</a></h4></div>
  <div class="news"><h4><a href="/ga/nuacht/">Nuacht eile...</a></h4>
  </div>
  </div>
  
  
     <div class="grid-50 mobile-grid-100 tablet-grid-100 twitter">
    
     
  
   <a class="twitter-timeline" data-border-color="#cc0000" width="320" height="480"href="https://twitter.com/GalwayCoCo" data-widget-id="536811599290699777">Tweets by @GalwayCoCo</a>
  <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
    </div>
        </div>
        <!-- close entry header -->
  
    
     
    </div><!-- close grid-100 -->
  		</div><!-- close grid container -->
  	</section><!-- close service section -->
    
    </div><!-- close nav-waypoint -->
    
    <div class="clear"></div>
    
   
    <!--Start feedback form --><!-- start code only template -->
    <!-- Begin feedback -->
    <input id="rating" type="hidden" />
    <input id="topic" type="hidden" />
    <!-- Question 1 Topic -->
    <div id="q1en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Is your feedback about?</span><br /><br />
      <input id="Radio10" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but10', 'Continue >>');" value="page" />&nbsp;<label for="Radio10">Information on this page</label><br />
      <input id="Radio11" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but10', 'Continue >>');" value="site" />&nbsp;<label for="Radio11">Our website as a whole</label><br />
      <input id="Radio12" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but10', 'Continue >>');" value="service" />&nbsp;<label for="Radio12">Your experience of a GCC service</label><br />
      <input type="button" id="but10" value="Skip >>" onclick="SetTopic(GetCheckedRadioValue('q1'));" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q1ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Cad é ábhar d’aiseolais?</span><br /><br />
      <input id="Radio13" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but11','Lean ar aghaidh >>');" value="page" />&nbsp;<label for="Radio13">Faisnéis ar an leathanach seo</label><br />
      <input id="Radio14" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but11','Lean ar aghaidh >>');" value="site" />&nbsp;<label for="Radio14">An láithreán gréasáin ina iomláine</label><br />
      <input id="Radio15" name="q1" type="radio" onclick="SetText('but11','Lean ar aghaidh >>');" value="service" />&nbsp;<label for="Radio15">An taithí a bhí agat ar sheirbhís de chuid Chomhairle Chontae na Gaillimhe</label><br />
      <input type="button" id="but11" value="Ná bac leis seo >>" onclick="SetTopic(GetCheckedRadioValue('q1'));" />
    </div>
  
    <!-- Question 4 Good Page -->
    <div id="q4en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was good about this page?</span><br /><br />
      <input id="Radio40" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but40', 'Continue >>');" value="The information was useful" />&nbsp;<label for="Radio40">The information was useful</label><br />
      <input id="Radio41" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but40', 'Continue >>');" value="It fully answered my question" />&nbsp;<label for="Radio41">It fully answered my question</label><br />
      <input type="button" id="but42" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but40" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q4ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an leathanach seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio44" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but41', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was useful ga" />&nbsp;<label for="Radio44">Bhí an t-eolas úsáideach</label><br />
      <input id="Radio45" name="q4" type="radio" onclick="SetText('but41', 'Lean ar aghaidh >>');" value="It fully answered my question ga" />&nbsp;<label for="Radio45">Freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input type="button" id="but43" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but41" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
                    
    <!-- Question 2 Average Page -->
    <div id="q2en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate this page average?</span><br /><br />
      <input id="Radio20" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but20', 'Continue >>');" value="The page was hard to find" />&nbsp;<label for="Radio20">The page was hard to find</label><br />
      <input id="Radio21" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but20', 'Continue >>');" value="The information was unclear or incomplete" />&nbsp;<label for="Radio21">The information was unclear or incomplete</label><br />
      <input id="Radio22" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but20', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio22">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input type="button" id="but22" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but20" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q2ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us... ga</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate this page average? ga</span><br /><br />
      <input id="Radio23" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but21', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The page was hard to find ga" />&nbsp;<label for="Radio23">Bhí sé deacair teacht ar an leathanach</label><br />
      <input id="Radio24" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but21', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was unclear or incomplete ga" />&nbsp;<label for="Radio24">Bhí an t-eolas doiléir nó chuir sé mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio25" name="q2" type="radio" onclick="SetText('but21', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio25">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input type="button" id="but23" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but21" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
          
    <!-- Question 5 Poor Page -->
    <div id="q5en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was wrong with this page?</span><br /><br />
      <input id="Radio50" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="It was difficult to find" />&nbsp;<label for="Radio50">It was difficult to find</label><br />
      <input id="Radio51" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="The information was confusing" />&nbsp;<label for="Radio51">The information was confusing</label><br />
      <input id="Radio52" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio52">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input id="Radio53" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="A link or download did not work properly" />&nbsp;<label for="Radio53">A link or download did not work properly</label><br />
      <input id="Radio54" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="My question wasn't fully answered" />&nbsp;<label for="Radio54">My question wasn't fully answered</label><br />
      <input id="Radio55" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but50', 'Continue >>');" value="The English and Irish versions of this page are different" />&nbsp;<label for="Radio54">The English and Irish versions of this page are different</label><br />
      <input type="button" id="but52" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but50" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q5ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad a bhí mícheart leis an leathanach seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio56" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="It was difficult to find ga" />&nbsp;<label for="Radio56">Bhí sé deacair teacht ar an bhfaisnéis</label><br />
      <input id="Radio57" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was confusing ga" />&nbsp;<label for="Radio57">Chuir an t-eolas mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio58" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio58">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input id="Radio59" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="A link or download did not work correctly ga" />&nbsp;<label for="Radio59">Níor oibrigh nasc nó íoslódáil i gceart</label><br />
      <input id="Radio511" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="My question wasn't fully answered ga" />&nbsp;<label for="Radio511">Níor freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input id="Radio512" name="q5" type="radio" onclick="SetText('but51', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The English and Irish versions of this page are different ga" />&nbsp;<label for="Radio511">Ní hionann an leagan Béarla agus an leagan Gaeilge den leathanach seo</label><br />
      <input type="button" id="but53" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but51" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
          
    <!-- Question 6 Good Site -->
    <div id="q6en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was good about the website?</span><br /><br />
      <input id="Radio60" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but60', 'Continue >>');" value="The information was useful" />&nbsp;<label for="Radio60">The information was useful</label><br />
      <input id="Radio61" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but60', 'Continue >>');" value="It fully answered my question" />&nbsp;<label for="Radio61">It fully answered my question</label><br />
      <input id="Radio62" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but60', 'Continue >>');" value="Excellent website" />&nbsp;<label for="Radio62">Excellent website</label><br />
      <input type="button" id="but62" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but60" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q6ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an láithreán gréasáin seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio64" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but61', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was useful ga" />&nbsp;<label for="Radio64">Bhí an t-eolas úsáideach</label><br />
      <input id="Radio65" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but61', 'Lean ar aghaidh >>');" value="It fully answered my question ga" />&nbsp;<label for="Radio65">Freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input id="Radio66" name="q6" type="radio" onclick="SetText('but61', 'Lean ar aghaidh >>');" value="Excellent website ga" />&nbsp;<label for="Radio66">Láithreán gréasáin sármhaith</label><br />
      <input type="button" id="but63" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but61" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
  
    <!-- Question 7 Average Site -->
    <div id="q7en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate this website as average?</span><br /><br />
      <input id="Radio70" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="The information was unclear or confusing" />&nbsp;<label for="Radio70">The information was unclear or confusing</label><br />
      <input id="Radio71" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio71">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input id="Radio72" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="A link or download did not work properly" />&nbsp;<label for="Radio72">A link or download did not work properly</label><br />
      <input id="Radio73" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but70', 'Continue >>');" value="My question wasn't fully answered" />&nbsp;<label for="Radio73">My question wasn't fully answered</label><br />
      <input type="button" id="but72" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but70" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q7ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don láithreán gréasáin seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio76" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was unclear or confusing ga" />&nbsp;<label for="Radio76">Bhí an t-eolas doiléir nó chuir sé mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio77" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio77">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input id="Radio78" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="A link or download did not work properly ga" />&nbsp;<label for="Radio78">Níor oibrigh nasc nó íoslódáil i gceart</label><br />
      <input id="Radio79" name="q7" type="radio" onclick="SetText('but71', 'Lean ar aghaidh >>');" value="My question wasn't fully answered ga" />&nbsp;<label for="Radio79">Níor freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input type="button" id="but73" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but71" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue('ga');" />
    </div>
  
    <!-- Question 8 Poor Site -->
    <div id="q8en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was wrong with this website?</span><br /><br />
      <input id="Radio80" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="The information was unclear or confusing" />&nbsp;<label for="Radio80">The information was unclear or confusing</label><br />
      <input id="Radio81" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="The information was incorrect or out of date" />&nbsp;<label for="Radio81">The information was incorrect or out of date</label><br />
      <input id="Radio82" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="A link or download did not work properly" />&nbsp;<label for="Radio82">A link or download did not work properly</label><br />
      <input id="Radio83" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but80', 'Continue >>');" value="My question wasn't fully answered" />&nbsp;<label for="Radio83">My question wasn't fully answered</label><br />
      <input type="button" id="but82" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but80" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q8ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad a bhí mícheart leis an láithreán gréasáin seo?</span><br /><br />
      <input id="Radio86" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was unclear or confusing ga" />&nbsp;<label for="Radio86">Bhí an t-eolas doiléir nó chuir sé mearbhall orm</label><br />
      <input id="Radio87" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="The information was incorrect or out of date ga" />&nbsp;<label for="Radio87">Bhí an t-eolas mícheart nó as dáta</label><br />
      <input id="Radio88" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="A link or download did not work properly ga" />&nbsp;<label for="Radio88">Níor oibrigh nasc nó íoslódáil i gceart</label><br />
      <input id="Radio89" name="q8" type="radio" onclick="SetText('but81', 'Lean ar aghaidh >>');" value="My question wasn't fully answered ga" />&nbsp;<label for="Radio89">Níor freagraíodh mo cheist go hiomlán</label><br />
      <input type="button" id="but83" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but81" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
  
    <!-- Question 9 Good Service -->
    <div id="q9en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was good about the service or experience you had?</span><br /><br />
      <input id="Radio90" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but90', 'Continue >>');" value="I'm happy with the overall service GCC provides" />&nbsp;<label for="Radio90">I'm happy with the overall service GCC provides</label><br />
      <input id="Radio91" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but90', 'Continue >>');" value="I'm pleased about a specific service I received from GCC" />&nbsp;<label for="Radio91">I'm pleased about a specific service I received from GCC</label><br />
      <input id="Radio92" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but90', 'Continue');" value="I'm happy about a council decision or policy" />&nbsp;<label for="Radio92">I'm happy about a council decision or policy</label><br />
      <input type="button" id="but92" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but90" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q9ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad iad na rudaí maithe a bhí faoin tseirbhís?</span><br /><br />
      <input id="Radio93" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but91', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm happy with the overall service GCC provides ga" />&nbsp;<label for="Radio93">Tá mé sásta leis an tseirbhís fhoriomlán a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil</label><br />
      <input id="Radio94" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but91', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm pleased about a specific service I received from GCC ga" />&nbsp;<label for="Radio94">Tá mé sásta le seirbhís áirithe a fuair mé ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe</label><br />
      <input id="Radio95" name="q9" type="radio" onclick="SetText('but91', 'Continue ga');" value="I'm happy about a council decision or policy ga" />&nbsp;<label for="Radio95">Tá mé sásta le cinneadh nó le beartas áirithe de chuid na Comhairle</label><br />
      <input type="button" id="but93" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but91" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
                  
      <!-- Question 10 Average Service -->
    <div id="q10en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">Why did you rate your experience as average?</span><br /><br />
      <input id="Radio100" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but100', 'Continue >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides" />&nbsp;<label for="Radio100">I'm unhappy with the overall service GCC provides</label><br />
      <input id="Radio101" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but100', 'Continue >>');" value="I'm not satisfied about a specific service provided to me by GCC" />&nbsp;<label for="Radio101">I'm not satisfied about a specific service provided to me by GCC </label><br />
      <input id="Radio102" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but100', 'Continue >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy" />&nbsp;<label for="Radio102">I'm unhappy about a council decision or policy</label><br />
      <input type="button" id="but102" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but100" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q10ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don taithí a bhí agat?</span><br /><br />
      <input id="Radio103" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but101', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides ga" />&nbsp;<label for="Radio103">Tá mé míshásta leis an tseirbhís fhoriomlán a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil</label><br />
      <input id="Radio104" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but101', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm not satisfied about a specific service provided to me by GCC ga" />&nbsp;<label for="Radio104">Níl mé sásta le seirbhís áirithe a sholáthraíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe dom</label><br />
      <input id="Radio105" name="q10" type="radio" onclick="SetText('but101', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy ga" />&nbsp;<label for="Radio105">Tá mé míshásta le cinneadh nó le beartas áirithe de chuid na Comhairle</label><br />
      <input type="button" id="but103" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but101" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
                  
    <!-- Question 11 Poor Service -->
    <div id="q11en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Please tell us...</span><br />
      <span class="subtitle">What was wrong with the service you received?</span><br /><br />
      <input id="Radio110" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but110', 'Continue >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides" />&nbsp;<label for="Radio110">I'm unhappy with the overall service GCC provides</label><br />
      <input id="Radio111" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but110', 'Continue >>');" value="I'm not satisfied with a specfic service GCC provided" />&nbsp;<label for="Radio111">I'm not satisfied with a specfic service GCC provided</label><br />
      <input id="Radio112" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but110', 'Continue >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy" />&nbsp;<label for="Radio112">I'm unhappy about a council decision or policy</label><br />
      <input type="button" id="but112" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but110" value="Skip >>" onclick="Continue();" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q11ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Inis dúinn, le do thoil...</span><br />
      <span class="subtitle">Cad a bhí mícheart leis an tseirbhís a fuair tú?</span><br /><br />
      <input id="Radio113" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but111', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy with the overall service GCC provides ga" />&nbsp;<label for="Radio113">Tá mé míshásta leis an tseirbhís fhoriomlán a chuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil</label><br />
      <input id="Radio114" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but111', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm not satisfied with a specific service GCC provided ga" />&nbsp;<label for="Radio114">Níl mé sásta le seirbhís áirithe a sholáthraíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe dom</label><br />
      <input id="Radio115" name="q11" type="radio" onclick="SetText('but111', 'Lean ar aghaidh >>');" value="I'm unhappy about a council decision or policy ga" />&nbsp;<label for="Radio115">Tá mé míshásta le cinneadh nó le beartas áirithe de chuid na Comhairle</label><br />
      <input type="button" id="but113" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but111" value="Ná bac leis seo >>" onclick="Continue();" />
    </div>
  
    <!-- Question 3 Continue -->
    <div id="q3en" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Contact Details</span><br />
      <span class="subtitle">If you would like a response to your feedback please leave your contact details:</span><br /><br />
      <table>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="name" class="text">Name&nbsp;</label></td>
          <td><input id="name" type="text" name="name" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="email" class="text">eMail&nbsp;</label></td>
          <td><input id="email" type="text" name="email" /><span id="emailError" class="error"> Incorrect email </span></td>
        </tr>
      </table>
      <label for="comment">If you would like to leave additional comments or suggestions please use the box below:</label><br />
      <textarea id="comment" name="comment"></textarea><br />
      <input type="button" id="but33" value="<< Back" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but30" value="Submit" onclick="CallWebService(document.getElementById('topic').value, document.getElementById('rating').value);" />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="q3ga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Mionsonraí Teagmhála</span><br />
      <span class="subtitle">Dá mba mhaith leat freagra a fháil ar d’aiseolas, fág do mhionsonraí teagmhála anseo le do thoil</span><br /><br />
      <table>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="Name" class="text">Anim&nbsp;</label></td>
          <td><input id="Name" type="text" name="Name" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="vertical-align:middle;"><label for="eMail" class="text">R'phoist&nbsp;</label></td>
          <td><input id="eMail" type="text" name="emailga" /><span id="emailError" class="error"> Incorrect email ga </span></td>
        </tr>
      </table>
      <label for="comment">IDá mba mhaith leat tuairimí breise nó moltaí a thabhairt, úsáid an bosca thíos le do thoil</label><br />
      <textarea id="comment" name="comment"></textarea><br />
      <input type="button" id="but33" value="<< Siar" onclick="Back('q1');" />
      <input type="button" id="but31" value="Seol ar aghaidh" onclick="CallWebService(document.getElementById('topic').value, document.getElementById('rating').value);" />
    </div>
  
  
  
    <div id="successen" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Thank you</span><br />
      <span class="subtitle">Your case id is... <span id="docid" ></span></span><br /><br />
    </div>
    <!-- Irish -->
    <div id="successga" class="myDiv">
      <span class="closer"><a href="#" onclick="TurnDivsOff()">X</a></span><br />
      <span class="title">Go raibh maith agat</span><br />
      <span class="subtitle">Seo a leanas uimhir aitheantais do cháis... <span id="docid"></span></span><br /><br />
    </div>
    <!-- End feedback -->
  
  <!-- end code only template -->
  <!-- End feedback form -->  
  	<!-- Footer Section -->
  	<footer class="footer">
    <a href="#top" class="toTop"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
  <div class="grid-container">
  <div class="feedback grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
  
  <div class="ftext grid-20 mobile-grid-100 tablet-grid-20">Aiseolas</div>
  <div class="fimag grid-20 mobile-grid-100 tablet-grid-20">
  <a href="https://gccapps.galwaycoco.ie/Comments/" ><img src="/en/media/positive.png" alt="Positive feedback"/></a>
  <a href="https://gccapps.galwaycoco.ie/Comments/" ><img src="/en/media/neutral.png" alt="Neutral feedback"/></a>
  <a href="https://gccapps.galwaycoco.ie/Comments/" ><img src="/en/media/negative.png" alt="Negative feedback"/></a>
  </div>
  
  </div>
  </div><!-- close container -->
  	</footer><!-- close footer -->
    
  <div id="footerb">
  <div class="grid-container">
  <div class="grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">  
  <ul class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-33">
  <li><li><a href="/ga/">Baile</a></li></li>
  <li><a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/tearmaicoinniollacha/">Téarmaí & Coinníollacha</a></li>
  <li><a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/custaimeir/greasan/">Ráiteas Inrochtaineacht</a></li>
  <li><a href="/ga/teagmhail/">Sonraí Teagmhála</a></li>
  </ul>
  <ul class="grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-33">
  
  <li><a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/priobhaideacht/">Príobháideacht</a></li>
  <li><a href="/ga/mapa/">Mapa an Láithreáin</a></li>
  </ul>
  <a href="/ga/"><img class="logob grid-33 mobile-grid-100 tablet-grid-33" src="/en/media/logob.png" alt="Comhairle Chontae na Gaillimhe"/></a></div></div></div>
  <div id="social">
  <div class="grid-container">
  <div class="grid-100 mobile-grid-100 tablet-grid-100">
       
  <div class="soc grid-20 mobile-grid-33 tablet-grid-25"><img src="/en/media/icon_facebook.png" alt="Facebook"/><p><a href="https://www.facebook.com/Galwaycounty">Faigh muid ar <br/>Facebook</a></p></div>
  <div class="soc grid-20 mobile-grid-33 tablet-grid-25"><img src="/en/media/icon_twitter.png" alt="Twitter"/><p><a href="https://twitter.com/GalwayCoCo/">Lean muid ar<br/>Twitter</a></p></div>
  <div class="soc grid-20 mobile-grid-33 tablet-grid-25"><img src="/en/media/icon_calendar.png" alt=""/><p><a href="/ga/feilire/">
  Féilire<br/> Imeachtaí</a></p></div>
  <div class="soc grid-20 mobile-grid-33 tablet-grid-25">
  	<a href="http://galway2020.ie/ga/">
  		<img src="/en/media/G2020-Logo-white.png" style="width:100px" />
  	</a>
  </div>
   
   <div class="soc grid-20 mobile-grid-33 tablet-grid-25">
  <img src="/en/media/icon_gaeilge_final50.png" 
  alt="Gaeilge"/><p><a href="http://www.galway.ie/ga/">
  Gaeilge<br/>agus Fáilte</strong></a></p></div>
  
  <div class="pull-left">
  <span>Cóipcheart © Comhairle Chontae na Gaillimhe</span></div>
  </div></div></div>
  <!--End socials-->
  
  </div>
  <!-- Begin cookie notice -->
  	<div id="cookie_panel" style="display: none;">
      	<div class="padding_left_32 padding_right_32 relative">
          	<p style="text-align: right; margin-right:30px; text-decoration: underline;"><a class="hide_text close" href="#" onclick="acceptCookie(); return false;">Dún</a></p>
          		<div class="cookie_content">
         			<h2 class="h3">Úsáid Fhianán ar www.gaillimh.ie</h2>
  				<p style="width:auto">Ar mhaithe leis an eispéireas úsáide a fheabhsú duitse baineann gaillimh.ie úsáid as &quot;fianáin&quot; chun eolas a bhailiú mar gheall ar do thuras. Ní stóráiltear eolas pearsanta sa bhformáid seo. Ní luaitear ainm ar bith leis an eolas. Úsáidtear an t-eolas le haghaidh staidéir staitistiúil ar thrácht ár shuíomh ghréasáin agus dó sin amháin. Trí brabhsáil ar an suíomh gréasáin seo glacann tú leis go n-úsáidimid fianáin. Tá tuilleadh shonraí faoi fhianáin ar fáil inár&nbsp;<a href="/ga/seirbhisi/chomhairle/priobhaideacht/" style="text-decoration:underline">ráiteas príobháideachais</a>.</p>
            	</div>
       	</div>
  	</div>
  <!-- End cookie notice -->
  	
    <!-- jquery.mb.YTPlayer -->  
    <script src="/en/media/jquery.mb.YTPlayer.js"></script>
    <!-- jquery.flexslider-min --> 
    <script src="/en/media/jquery.flexslider-min.js"></script>
    <!-- jquery.parallax.min --> 
    <script src="/en/media/jquery.parallax.min.js"></script>
    <!-- jquery.scrollTo.min --> 
    <script src="/en/media/jquery.scrollTo.min.js"></script>
    <!-- waypoints.min --> 
    <script src="/en/media/waypoints.min.js"></script>
    <!-- jquery.magnific-popup.min --> 
    <script src="/en/media/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
    <!-- jquery.custom --> 
    <script src="/en/media/jquery.custom.js"></script>
  
  <script>
   (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
   (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
   m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
   })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
   ga('create', 'UA-56992688-1', 'auto');
   ga('send', 'pageview');
  </script>
  
  <!-- Begin style adjustments for related links and about-box items (for better display on small screens) -->
  	<script>
  		showRelatedLinks();
          elems = document.getElementsByClassName('about-box');
          for(var i = 0; i < elems.length; i++) {
                  elems[i].style.opacity = '1';
          } 
  
  	</script>
  <!-- End style adjustments -->
  
  </body>
  
  
  			

  Validate HTML & CSS

  Validate HTML & CSS:

  Validate HTML
  Validate CSS

  Document Information

  • Doctype: html
  • Doctype PublicId: -//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN
  • Doctype SystemId: http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd
  • Encoding: UTF-8

  Word Count

  Found 2494 total words, using 404 different words.

  • 83n
  • 62a
  • 62m
  • 62s
  • 62an
  • 56t
  • 48x
  • 42or
  • 41d
  • 39le
  • 38the
  • 36na
  • 36bh
  • 36was
  • 30ar
  • 29as
  • 28i
  • 28do
  • 27il
  • 25eolas
  • 24please
  • 24in
  • 22information
  • 20tell
  • 20thoil
  • 20us
  • 19leis
  • 19comhairle
  • 19l
  • 18gaillimhe
  • 18about
  • 18service
  • 18chontae
  • 18sta
  • 18you
  • 18seo
  • 16inis
  • 16f
  • 16this
  • 16inn
  • 15go
  • 15seirbh
  • 14cheart
  • 14gcc
  • 14page
  • 14with
  • 14cad
  • 14did
  • 12incorrect
  • 12freagra
  • 12of
  • 12ithre
  • 12la
  • 12r
  • 12is
  • 12what
  • 12your
  • 12irithe
  • 11agus
  • 11tseirbh
  • 11gr
  • 10cheist
  • 10odh
  • 10question
  • 10my
  • 10website
  • 10mo
  • 10answered
  • 10hioml
  • 10id
  • 10to
  • 10fully
  • 10leathanach
  • 10not
  • 9ta
  • 9de
  • 9sh
  • 8chuid
  • 8ir
  • 8chomhairle
  • 8average
  • 8out
  • 8mearbhall
  • 8date
  • 8orm
  • 8rate
  • 8unhappy
  • 8why
  • 8chuir
  • 7teagmh
  • 7me
  • 7c
  • 6beartas
  • 6overall
  • 6email
  • 6th
  • 6osl
  • 6gceart
  • 6provides
  • 6council
  • 6fhorioml
  • 6nasc
  • 6chuireann
  • 6cinneadh
  • 6decision
  • 6policy
  • 6work
  • 6good
  • 6ga
  • 6it
  • 6unclear
  • 6ruda
  • 6maithe
  • 6doil
  • 6wrong
  • 6agat
  • 6wasn
  • 6iad
  • 6download
  • 6confusing
  • 6link
  • 6oibrigh
  • 6properly
  • 6plean
  • 6experience
  • 6ocht
  • 5gaeilge
  • 5b
  • 4thug
  • 4nach
  • 4don
  • 4happy
  • 4gur
  • 4specific
  • 4g
  • 4ochta
  • 4ideach
  • 4find
  • 4deacair
  • 4received
  • 4teacht
  • 4leagan
  • 4fuair
  • 4would
  • 4if
  • 4like
  • 4mba
  • 4leat
  • 4mhaith
  • 4details
  • 4contact
  • 4provided
  • 4satisfied
  • 4shol
  • 4thra
  • 4dom
  • 4onn
  • 4bhain
  • 4leave
  • 4taith
  • 4feedback
  • 4useful
  • 3sonra
  • 3nuacht
  • 3imeachta
  • 3aiseolas
  • 3ch
  • 3tr
  • 3ras
  • 3bhar
  • 3tith
  • 3ne
  • 3mapa
  • 3by
  • 3eolaire
  • 3taca
  • 3ag
  • 3english
  • 3gn
  • 2below
  • 2irt
  • 2box
  • 2use
  • 2suggestions
  • 2mionsonra
  • 2on
  • 2fh
  • 2whole
  • 2our
  • 2faoin
  • 2sheirbh
  • 2comments
  • 2aiseolais
  • 2specfic
  • 2faisn
  • 2tuilleadh
  • 2response
  • 2pobal
  • 2additional
  • 2ioml
  • 2ina
  • 2name
  • 2ine
  • 2breise
  • 2bardasach
  • 2iteas
  • 2ilte
  • 2cuardach
  • 2z
  • 2ana
  • 2pr
  • 2obh
  • 2fian
  • 2omh
  • 2ie
  • 2gaillimh
  • 2muid
  • 2fhian
  • 2aitheantais
  • 2uimhir
  • 2molta
  • 2thabhairt
  • 2tuairim
  • 2weee
  • 2anseo
  • 2anim
  • 2bosca
  • 2os
  • 2maith
  • 2leanas
  • 2raibh
  • 2case
  • 2thank
  • 2mhionsonra
  • 2phoist
  • 2uisce
  • 2bhfaisn
  • 2different
  • 2hionann
  • 2hard
  • 2rmhaith
  • 2excellent
  • 2arla
  • 2are
  • 2versions
  • 2incomplete
  • 2cuairt
  • 2airgeadais
  • 2thair
  • 2difficult
  • 2irish
  • 2and
  • 2oidhreacht
  • 2den
  • 2from
  • 2pleased
  • 2faoi
  • 2had
  • 2comhairleoir
  • 1lean
  • 1twitter
  • 1facebook
  • 1armach
  • 1tha
  • 1leictreach
  • 1faigh
  • 1ilire
  • 1ord
  • 1dheonach
  • 1www
  • 12019
  • 1ipcheart
  • 1ceantar
  • 1leictreonach
  • 1sluaighe
  • 1al
  • 1deardaoin
  • 1dtithe
  • 1tweets
  • 1eile
  • 1ollacha
  • 1coinn
  • 1baile
  • 1arma
  • 1mhaithe
  • 1inrochtaineacht
  • 114
  • 1galwaycoco
  • 1ideacht
  • 1rta
  • 1iasachta
  • 1fadt
  • 1imeacht
  • 1chun
  • 1cht
  • 1shu
  • 1ntais
  • 1thr
  • 1staitisti
  • 1idtear
  • 1haghaidh
  • 1staid
  • 1ghr
  • 1sin
  • 1idimid
  • 1shonra
  • 1ideachais
  • 1glacann
  • 1su
  • 1amh
  • 1brabhs
  • 1bith
  • 1ainm
  • 1fol
  • 1soghluaiste
  • 1bhaili
  • 1baineann
  • 1duitse
  • 1ireas
  • 1ide
  • 1fheabhs
  • 1mar
  • 1gheall
  • 1sa
  • 1bhform
  • 1luaitear
  • 1pearsanta
  • 1iltear
  • 1thuras
  • 1st
  • 1eisp
  • 1saor
  • 1timpeallacht
  • 1gear
  • 1timpeallachta
  • 1igeand
  • 1poibl
  • 1oca
  • 1soilsi
  • 1glasbhealach
  • 1garda
  • 1tarrth
  • 1bainist
  • 1chta
  • 1failte
  • 1ilteacht
  • 1tionscadal
  • 1iompar
  • 1tarch
  • 1idliachta
  • 1chonamara
  • 1sp
  • 1cl
  • 1buis
  • 1leabharlann
  • 1bhliant
  • 1eala
  • 1oifig
  • 1comhph
  • 1cult
  • 1michael
  • 1comh
  • 1v
  • 1connolly
  • 1miontuairisc
  • 1iseanna
  • 1taitneamhacht
  • 1ceannaithe
  • 1fiosraithe
  • 1isialta
  • 1rabhaidh
  • 1reilige
  • 1ailtireachta
  • 1arl
  • 1tabhairt
  • 1ghaillimh
  • 1oscailte
  • 1deontais
  • 1cheantar
  • 1sonrascadh
  • 1thuama
  • 1cruinni
  • 1ngaeilge
  • 1roimh
  • 1chomhfhreagras
  • 1fiontar
  • 1leabharlanna
  • 1oc
  • 1tuairiscigh
  • 1iarratas
  • 1polasa
  • 1pleananna
  • 1rial
  • 1forfheidhmi
  • 1air
  • 1cosaint
  • 1ngaillimh
  • 1ordaithe
  • 1caomhn
  • 1si
  • 1at
  • 1forbartha
  • 1ard
  • 1baili

  Keywords

  Word Density

  • Word Density: 466
  • 38 the
  • 36 was
  • 34 bhí
  • 26 eolas
  • 22 information
  • 20 comhairle
  • 20 gaillimhe
  • 20 xplease
  • 20 tell
  • 19 chontae
  • 19 leis
  • 18 about
  • 18 thoil
  • 18 service
  • 16 seo
  • 16 xinis
  • 16 you
  • 16 dúinn
  • 16 this
  • 14 with
  • 14 mícheart
  • 14 gcc
  • 14 did
  • 14 page
  • 12 cad
  • 12 níor
  • 12 what
  • 12 áirithe
  • 12 incorrect
  • 11 agus
  • 11 gréasáin
  • 11 tseirbhís
  • 10 leathanach
  • 10 question
  • 10 answered
  • 10 láithreán
  • 10 website
  • 10 fully
  • 10 cheist
  • 10 sásta
  • 10 your
  • 10 freagraíodh
  • 10 not
  • 10 hiomlán
  • 09 chomhairle
  • 09 seirbhísí
  • 08 unhappy
  • 08 chuir
  • 08 dáta
  • 08 date
  • 08 orm
  • 08 rate
  • 08 chuid
  • 08 out
  • 08 míshásta
  • 08 mearbhall
  • 08 average
  • 07 fáil
  • 07 seirbhís
  • 06 download
  • 06 work
  • 06 nasc
  • 06 cinneadh
  • 06 beartas
  • 06 oibrigh
  • 06 chuireann
  • 06 properly
  • 06 link
  • 06 wasn
  • 06 email
  • 06 good
  • 06 doiléir
  • 06 confusing
  • 06 overall
  • 06 why
  • 06 unclear
  • 06 rudaí
  • 06 experience
  • 06 fhoriomlán
  • 06 iad
  • 06 wrong
  • 06 maithe
  • 06 íoslódáil
  • 06 council
  • 06 gceart
  • 06 policy
  • 06 decision
  • 06 provides
  • 05 feedback
  • 04 find
  • 04 leagan
  • 04 fuair
  • 04 happy
  • 04 cén
  • 04 don
  • 04 teacht
  • 04 gur
  • 04 pleanáil
  • 04 agat
  • 04 gaeilge
  • 04 bhain
  • 04 taithí
  • 04 rátáil
  • 04 úsáideach
  • 04 meánach
  • 04 fáth
  • 04 useful
  • 04 provided
  • 04 níl
  • 04 please
  • 04 sholáthraíonn
  • 04 dom
  • 04 received
  • 04 would
  • 04 leat
  • 04 like
  • 04 specific
  • 04 thug
  • 04 satisfied
  • 04 deacair
  • 04 leave
  • 04 úsáid
  • 04 mhaith
  • 04 mba
  • 03 oidhreacht
  • 03 uisce
  • 03 cuairt
  • 03 tuilleadh
  • 03 pobal
  • 03 ábhar
  • 03 irish
  • 03 teagmhála
  • 03 sonraí
  • 03 aiseolas
  • 03 nuacht
  • 03 imeachtaí
  • 03 pleanála
  • 03 eolaire
  • 03 gnó
  • 03 airgeadais
  • 02 faisnéis
  • 02 tacaíochtaí
  • 02 difficult
  • 02 hionann
  • 02 gawhy
  • 02 excellent
  • 02 den
  • 02 incomplete
  • 02 aiseolais
  • 02 ina
  • 02 english
  • 02 different
  • 02 are
  • 02 xis
  • 02 hard
  • 02 bhfaisnéis
  • 02 versions
  • 02 faoi
  • 02 and
  • 02 tithíocht
  • 02 béarla
  • 02 iomláine
  • 02 weee
  • 02 timpeallacht
  • 02 timpeallachta
  • 02 iompar
  • 02 garda
  • 02 forbartha
  • 02 fiosraithe
  • 02 dheonach
  • 02 fiontar
  • 02 chonamara
  • 02 mhionsonraí
  • 02 failte
  • 02 glasbhealach
  • 02 tionscadal
  • 02 pleananna
  • 02 dtithe
  • 02 xcad
  • 02 galwaycoco
  • 02 sármhaith
  • 02 whole
  • 02 teagmháil
  • 02 baile
  • 02 ailtireachta
  • 02 deontais
  • 02 ras
  • 02 taitneamhacht
  • 02 caomhnú
  • 02 leabharlann
  • 02 our
  • 02 facebook
  • 02 name
  • 02 pleased
  • 02 specfic
  • 02 below
  • 02 comments
  • 02 bóthair
  • 02 suggestions
  • 02 from
  • 02 contact
  • 02 mapaí
  • 02 cháis
  • 02 phoist
  • 02 comhairleoirí
  • 02 use
  • 02 teagmháladá
  • 02 faoin
  • 02 xmionsonraí
  • 02 details
  • 02 xcontact
  • 02 sheirbhís
  • 02 detailsif
  • 02 additional
  • 02 fág
  • 02 freagra
  • 02 response
  • 02 box
  • 02 fháil
  • 02 aitheantais
  • 02 zón
  • 02 anseo
  • 02 thoilanim
  • 02 had
  • 02 idá
  • 02 uimhir
  • 02 breise
  • 02 moltaí
  • 02 thabhairt
  • 02 bosca
  • 02 thíos
  • 02 xthank
  • 02 youyour
  • 02 case
  • 02 xgo
  • 02 raibh
  • 02 tuairimí
  • 02 gaillimh
  • 02 fianáin
  • 02 cuardach
  • 02 déanaí
  • 02 agatseo
  • 02 leanas
  • 02 maith
  • 02 muid
  • 02 ráiteas
  • 02 fáilte
  • 02 bardasach
  • 01 eds
  • 01 28irish
  • 01 20baile
  • 01 20seirbh
  • 01 20tuilleadh
  • 01 20comhph
  • 01 iacute
  • 01 seirbh
  • 01 20oifig
  • 01 20eala
  • 01 edne
  • 01 raquo
  • 01 f3irt
  • 01 edocht
  • 01 c1iti
  • 01 fail
  • 01 20sp
  • 01 e1irt
  • 01 ceannaithe
  • 01 tuairiscigh
  • 01 gaeilgeenglish
  • 01 aacute
  • 01 ordú
  • 01 déan
  • 01 tabhairt
  • 01 rabhaidh
  • 01 arlíne
  • 01 ghaillimh
  • 01 leabharlanna
  • 01 sonrascadh
  • 01 ordaithe
  • 01 michael
  • 01 connolly
  • 01 buiséid
  • 01 saor
  • 01 bhliantúla
  • 01 cláir
  • 01 comh
  • 01 miontuairiscí
  • 01 vótaíocht
  • 01 íoc
  • 01 20galwaycoco
  • 01 ocht
  • 01 edola
  • 01 20dramha
  • 01 20trealamh
  • 01 20leitreach
  • 01 20leictreonach
  • 01 20agus
  • 01 20bainisti
  • 01 20timpeallacht
  • 01 f3ir
  • 01 20c
  • 01 edochta
  • 01 20ar
  • 01 taca
  • 01 edos
  • 01 20caite
  • 01 20do
  • 01 menu
  • 01 oca
  • 01 positive
  • 01 neutral
  • 01 twitter
  • 01 negative
  • 01 idliachta
  • 01 teagmh
  • 01 20custaim
  • 01 20chomhairle
  • 01 e9ara
  • 01 buis
  • 01 miontuairisc
  • 01 bhliant
  • 01 e9im
  • 01 20sc
  • 01 gear
  • 01 igeand
  • 01 20uisce
  • 01 tseirbh
  • 01 tarch
  • 01 tarrth
  • 01 eacute
  • 01 poibl
  • 01 oacute
  • 01 comhairleoir
  • 01 ithre
  • 01 amp
  • 01 uacute
  • 01 soilsi
  • 01 thair
  • 01 ilteacht
  • 01 ochta
  • 01 tith
  • 01 iasachta
  • 01 fadt
  • 01 20tith
  • 01 armach
  • 01 links
  • 01 polasa
  • 01 shóisialta
  • 01 bainist
  • 01 chta
  • 01 plean
  • 01 forfheidhmi
  • 01 rial
  • 01 iseanna
  • 01 tógála
  • 01 ainm
  • 01 haghaidh
  • 01 bith
  • 01 úsáidtear
  • 01 sin
  • 01 staidéir
  • 01 ghréasáin
  • 01 fhianán
  • 01 áras
  • 01 staitistiúil
  • 01 thrácht
  • 01 shuíomh
  • 01 amháin
  • 01 shonraí
  • 01 luaitear
  • 01 suíomh
  • 01 bhformáid
  • 01 reilige
  • 01 www
  • 01 brabhsáil
  • 01 trí
  • 01 inár
  • 01 fhianáin
  • 01 príobháideachais
  • 01 úsáidimid
  • 01 glacann
  • 01 téarmaí
  • 01 ceantar
  • 01 láithreáin
  • 01 faigh
  • 01 mapa
  • 01 roimh
  • 01 príobháideacht
  • 01 oscailte
  • 01 chomhfhreagras
  • 01 thuama
  • 01 cruinniú
  • 01 inrochtaineacht
  • 01 cheantar
  • 01 ngaeilge
  • 01 bailiúcháin
  • 01 átha
  • 01 leictreach
  • 01 leictreonach
  • 01 soghluaiste
  • 01 2019
  • 01 coinníollacha
  • 01 bhéal
  • 01 deardaoin
  • 01 eile
  • 01 tweets
  • 01 márta
  • 01 imeacht
  • 01 sluaighe
  • 01 mhaithe
  • 01 eispéireas
  • 01 sábháilteacht
  • 01 córas
  • 01 gearáin
  • 01 tarrthála
  • 01 bóithre
  • 01 forfheidhmiú
  • 01 bainistíocht
  • 01 comhpháirtíocht
  • 01 tithíochta
  • 01 éigeandála
  • 01 tráchta
  • 01 polasaí
  • 01 tógáil
  • 01 mótarcháin
  • 01 air
  • 01 iarratas
  • 01 cosaint
  • 01 íocaíochtaí
  • 01 líne
  • 01 tréidliachta
  • 01 tacaíocht
  • 01 céard
  • 01 folúntais
  • 01 atá
  • 01 siúl
  • 01 rialú
  • 01 iasachtaí
  • 01 cultúr
  • 01 thuras
  • 01 gheall
  • 01 stóráiltear
  • 01 pearsanta
  • 01 mar
  • 01 fheabhsú
  • 01 úsáide
  • 01 cóipcheart
  • 01 dún
  • 01 artwitter
  • 01 féilire
  • 01 gaeilgeagus
  • 01 bhailiú
  • 01 duitse
  • 01 soilsiú
  • 01 poiblí
  • 01 spóirt
  • 01 léasú
  • 01 fadtéarmach
  • 01 áiseanna
  • 01 oifig
  • 01 chun
  • 01 baineann
  • 01 lean
  • 01 ngaillimh
  • 01 ealaíne
  • 01 meáin

  Word Weights

  • Word Weights: 466
  • 154 raquo
  • 100 iacute
  • 75 baile
  • 38 the
  • 36 was
  • 36 irish
  • 35 galwaycoco
  • 34 bhí
  • 33 aacute
  • 32 seirbh
  • 27 eolas
  • 22 information
  • 22 comhairle
  • 22 gaillimhe
  • 21 chontae
  • 20 tell
  • 20 oacute
  • 20 xplease
  • 19 leis
  • 18 service
  • 18 thoil
  • 18 about
  • 17 agus
  • 16 you
  • 16 chomhairle
  • 16 xinis
  • 16 seo
  • 16 this
  • 16 dúinn
  • 14 gcc
  • 14 with
  • 14 page
  • 14 did
  • 14 mícheart
  • 12 áirithe
  • 12 what
  • 12 incorrect
  • 12 cad
  • 12 níor
  • 11 tseirbhís
  • 11 gréasáin
  • 10 your
  • 10 hiomlán
  • 10 not
  • 10 cheist
  • 10 eacute
  • 10 uacute
  • 10 leathanach
  • 10 freagraíodh
  • 10 sásta
  • 10 website
  • 10 question
  • 10 fully
  • 10 answered
  • 10 láithreán
  • 10 seirbhísí
  • 09 20seirbh
  • 09 eds
  • 08 plean
  • 08 ocht
  • 08 tith
  • 08 amp
  • 08 chuir
  • 08 dáta
  • 08 rate
  • 08 míshásta
  • 08 out
  • 08 average
  • 08 chuid
  • 08 unhappy
  • 08 mearbhall
  • 08 orm
  • 08 date
  • 07 feedback
  • 07 iompar
  • 07 fáil
  • 07 seirbhís
  • 06 wasn
  • 06 link
  • 06 oidhreacht
  • 06 28irish
  • 06 ithre
  • 06 ochta
  • 06 20baile
  • 06 20galwaycoco
  • 06 tuilleadh
  • 06 experience
  • 06 gceart
  • 06 provides
  • 06 íoslódáil
  • 06 policy
  • 06 email
  • 06 properly
  • 06 decision
  • 06 council
  • 06 rudaí
  • 06 iad
  • 06 maithe
  • 06 why
  • 06 wrong
  • 06 unclear
  • 06 beartas
  • 06 fhoriomlán
  • 06 oibrigh
  • 06 cinneadh
  • 06 confusing
  • 06 good
  • 06 doiléir
  • 06 work
  • 06 download
  • 06 chuireann
  • 06 overall
  • 06 nasc
  • 05 pleanáil
  • 05 airgeadais
  • 04 20c
  • 04 gaeilge
  • 04 thair
  • 04 comhairleoir
  • 04 taitneamhacht
  • 04 caomhnú
  • 04 ailtireachta
  • 04 leagan
  • 04 mba
  • 04 mhaith
  • 04 cén
  • 04 taithí
  • 04 fuair
  • 04 deacair
  • 04 leave
  • 04 úsáid
  • 04 níl
  • 04 úsáideach
  • 04 useful
  • 04 please
  • 04 leat
  • 04 fáth
  • 04 rátáil
  • 04 meánach
  • 04 find
  • 04 agat
  • 04 bhain
  • 04 teacht
  • 04 received
  • 04 specific
  • 04 satisfied
  • 04 thug
  • 04 would
  • 04 don
  • 04 provided
  • 04 gur
  • 04 sholáthraíonn
  • 04 happy
  • 04 dom
  • 04 like
  • 03 nuacht
  • 03 chonamara
  • 03 edocht
  • 03 iseanna
  • 03 cuairt
  • 03 glasbhealach
  • 03 pobal
  • 03 eolaire
  • 03 dtithe
  • 03 sonraí
  • 03 ras
  • 03 deontais
  • 03 pleanála
  • 03 ábhar
  • 03 leabharlann
  • 03 teagmhála
  • 03 aiseolas
  • 03 pleananna
  • 03 dheonach
  • 03 imeachtaí
  • 03 tionscadal
  • 03 timpeallachta
  • 03 garda
  • 03 uisce
  • 03 gnó
  • 03 fiosraithe
  • 03 forbartha
  • 02 fail
  • 02 e1irt
  • 02 fiontar
  • 02 20sp
  • 02 timpeallacht
  • 02 20comhph
  • 02 failte
  • 02 c1iti
  • 02 gear
  • 02 20leitreach
  • 02 20agus
  • 02 20leictreonach
  • 02 20trealamh
  • 02 taca
  • 02 edochta
  • 02 20ar
  • 02 edos
  • 02 20caite
  • 02 20custaim
  • 02 teagmh
  • 02 idliachta
  • 02 oca
  • 02 miontuairisc
  • 02 bhliant
  • 02 e9ara
  • 02 buis
  • 02 f3ir
  • 02 e9im
  • 02 tarrth
  • 02 tarch
  • 02 ilteacht
  • 02 tseirbh
  • 02 igeand
  • 02 soilsi
  • 02 poibl
  • 02 bainist
  • 02 chta
  • 02 fadt
  • 02 armach
  • 02 20sc
  • 02 iasachta
  • 02 polasa
  • 02 rial
  • 02 forfheidhmi
  • 02 f3irt
  • 02 facebook
  • 02 xthank
  • 02 bosca
  • 02 youyour
  • 02 xgo
  • 02 case
  • 02 thíos
  • 02 sheirbhís
  • 02 sármhaith
  • 02 bhfaisnéis
  • 02 mhionsonraí
  • 02 xcad
  • 02 thabhairt
  • 02 thoilanim
  • 02 maith
  • 02 bardasach
  • 02 fáilte
  • 02 ráiteas
  • 02 raibh
  • 02 tuairimí
  • 02 anseo
  • 02 had
  • 02 idá
  • 02 breise
  • 02 whole
  • 02 hard
  • 02 english
  • 02 tithíocht
  • 02 aiseolais
  • 02 ina
  • 02 incomplete
  • 02 tacaíochtaí
  • 02 difficult
  • 02 faisnéis
  • 02 gawhy
  • 02 weee
  • 02 and
  • 02 den
  • 02 hionann
  • 02 our
  • 02 are
  • 02 teagmháil
  • 02 different
  • 02 versions
  • 02 faoi
  • 02 excellent
  • 02 béarla
  • 02 iomláine
  • 02 xis
  • 02 muid
  • 02 moltaí
  • 02 from
  • 02 pleased
  • 02 bóthair
  • 02 faoin
  • 02 comhairleoirí
  • 02 specfic
  • 02 response
  • 02 details
  • 02 contact
  • 02 xcontact
  • 02 fianáin
  • 02 below
  • 02 comments
  • 02 use
  • 02 box
  • 02 suggestions
  • 02 teagmháladá
  • 02 additional
  • 02 fháil
  • 02 freagra
  • 02 detailsif
  • 02 xmionsonraí
  • 02 aitheantais
  • 02 mapaí
  • 02 zón
  • 02 agatseo
  • 02 leanas
  • 02 gaillimh
  • 02 cuardach
  • 02 déanaí
  • 02 cháis
  • 02 uimhir
  • 02 fág
  • 02 phoist
  • 02 name
  • 01 menu
  • 01 positive
  • 01 ceannaithe
  • 01 ordú
  • 01 20uisce
  • 01 ordaithe
  • 01 sonrascadh
  • 01 neutral
  • 01 gaeilgeenglish
  • 01 leabharlanna
  • 01 ghaillimh
  • 01 arlíne
  • 01 rabhaidh
  • 01 twitter
  • 01 tabhairt
  • 01 negative
  • 01 tuairiscigh
  • 01 déan
  • 01 20oifig
  • 01 comh
  • 01 20timpeallacht
  • 01 20do
  • 01 saor
  • 01 20chomhairle
  • 01 links
  • 01 20bainisti
  • 01 edola
  • 01 20tuilleadh
  • 01 shóisialta
  • 01 buiséid
  • 01 connolly
  • 01 vótaíocht
  • 01 edne
  • 01 miontuairiscí
  • 01 20dramha
  • 01 íoc
  • 01 20tith
  • 01 michael
  • 01 bhliantúla
  • 01 cláir
  • 01 20eala
  • 01 rialú
  • 01 bith
  • 01 ainm
  • 01 úsáidtear
  • 01 sin
  • 01 amháin
  • 01 haghaidh
  • 01 staidéir
  • 01 staitistiúil
  • 01 fhianán
  • 01 thrácht
  • 01 shuíomh
  • 01 ghréasáin
  • 01 shonraí
  • 01 fhianáin
  • 01 bhformáid
  • 01 luaitear
  • 01 reilige
  • 01 www
  • 01 mhaithe
  • 01 suíomh
  • 01 brabhsáil
  • 01 príobháideachais
  • 01 inár
  • 01 úsáidimid
  • 01 glacann
  • 01 trí
  • 01 áras
  • 01 téarmaí
  • 01 príobháideacht
  • 01 roimh
  • 01 bailiúcháin
  • 01 átha
  • 01 tweets
  • 01 mapa
  • 01 láithreáin
  • 01 chomhfhreagras
  • 01 ngaeilge
  • 01 oscailte
  • 01 inrochtaineacht
  • 01 faigh
  • 01 thuama
  • 01 eile
  • 01 soghluaiste
  • 01 leictreach
  • 01 2019
  • 01 coinníollacha
  • 01 ceantar
  • 01 leictreonach
  • 01 cruinniú
  • 01 imeacht
  • 01 márta
  • 01 sluaighe
  • 01 deardaoin
  • 01 bhéal
  • 01 eispéireas
  • 01 dún
  • 01 sábháilteacht
  • 01 córas
  • 01 gearáin
  • 01 tarrthála
  • 01 bóithre
  • 01 tógála
  • 01 forfheidhmiú
  • 01 éigeandála
  • 01 comhpháirtíocht
  • 01 tráchta
  • 01 polasaí
  • 01 bainistíocht
  • 01 tógáil
  • 01 mótarcháin
  • 01 air
  • 01 iarratas
  • 01 cosaint
  • 01 íocaíochtaí
  • 01 líne
  • 01 tréidliachta
  • 01 tacaíocht
  • 01 céard
  • 01 folúntais
  • 01 atá
  • 01 siúl
  • 01 cheantar
  • 01 tithíochta
  • 01 iasachtaí
  • 01 stóráiltear
  • 01 thuras
  • 01 pearsanta
  • 01 mar
  • 01 bhailiú
  • 01 gheall
  • 01 fheabhsú
  • 01 artwitter
  • 01 cóipcheart
  • 01 féilire
  • 01 gaeilgeagus
  • 01 úsáide
  • 01 duitse
  • 01 baineann
  • 01 spóirt
  • 01 soilsiú
  • 01 léasú
  • 01 fadtéarmach
  • 01 cultúr
  • 01 poiblí
  • 01 áiseanna
  • 01 lean
  • 01 chun
  • 01 ngaillimh
  • 01 ealaíne
  • 01 oifig
  • 01 meáin